thanks

Happy Thanksgiving Day ! เผยประวัติวันขอบคุณพระเจ้า Thanks ใคร Thanks ทำไม ที่นี่มีคำตอบ !

เข้าสู่ปลายปีแบบนี้ เช็คปฏิทินทีแอบเห็นวันหยุดพรึบพรับเลยใช่ไหมล่ะคะ ไม่เพียงแต่วันหยุดของชาวไทยเท่านั้นนะ ฟากอเมริกาเขาก็มีวันหยุดยาวในช่วงปลายปีนี้เหมือนกัน โดยเฉพาะวันหยุดสำคัญอย่าง Thanksgiving หรือ วันขอบคุณพระเจ้า