smart

Smart Womam – Socialholic

Smart Woman ตอน How I Met Your Father?

Smart Woman ฉบับนี้เตรียมพบกันสามสาว สามอาชีพ โบรกเกอร์สาว อาจารย์สอนวรรณคดี และสาวจากกรมการค้าต่างประเทศที่จะมาพูดคุยในหัวข้อ ‘How I met your father?’ ว่าพวกเธอมีวิธีเลือกพ่อของลูก และว่าที่พ่อของลูกกันแบบไหน !