local

“อายัม เบตูตู” เมนูเด็ดจากบาหลี

“อายัม เบตูตู” คือไก่ย่างแบบบาหลี ปรุงด้วยการยัดไส้ในตัวไก่ด้วยเครื่องเทศต่างๆ นำไปย่างหรืออบด้วยไฟอ่อน ด้วยกรรมวิธียัดไส้ในตัวไก่นี้เองจึงทำให้เรียกว่า อายัม (แปลว่าไก่) เบตูตู ซึ่งมักรับประทานกันในงานประเพณีของชาวบาหลี งานประเพณีทางศาสนา (Odalan) และงานแต่งงาน