good skin

มือถือสำคัญ แหล่งปาร์ตี้เชื้อโรคบนมือถือ

รู้ค่ะว่าเดี๋ยวนี้ขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้ ดังนั้นหมั่นทำความสะอาดนะคะ ไม่งั้นเชื้อโรคก็จะติดตัวเราไปตลอดเช่นกัน

เพิ่มคอลลาเจนด้วยอาหารที่ใช่

ใครเล่าอยากจะดูแก่ลง แต่ในเมื่ออายุมากขึ้น คอลลาเจนในชั้นผิวย่อมลดลง งั้นเรามาต่อต้านความแก่ด้วยอาหารที่เพิ่มคอลลาเจนดีกว่า