fire fighter

มองหนุ่มนักดับเพลิงฝรั่งเศสฮ๊อตๆ ช่วยโลกได้ค่ะ

นักดับเพลิงชาวฝรั่งเศสสุดฮ๊อต จะมาทำให้ใจคุณละลายและฟินต้อนรับปี 2016 โดยที่เงินทั้งหมดจะเข้าองค์กรการกุศลเพื่อที่จะต่อยอดภารกิจของนักดับเพลิง