Emma Stone

ลา ลา แลนด์ ถล่มเวทีลูกโลกทองคำ

การประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่ 72 ประจำปี 2017 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา หรือตรงกับเวลาเมืองไทยคือเช้าวันจั…