drive

เจองี้มีอึ้ง ! ชายหนุ่มช็อคขวางทาง ควีนเอลิซาเบธฯ แบบไม่รู้ตัว

เรื่องนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ ขณะที่พระราชินี เอลิซาเบธฯ ที่ 2 ทรงขับรถจากัวร์ X-type เพื่อเสด็จไปโบถส์