death

เซลีน ดิออน เศร้าหนักเมื่อสามีและพี่ชายจากไปในเวลาใกล้เคียงกัน

นอกจากคุณโบว์แวนดาจะสูญเสียคนที่เธอรักไป ฝั่งตะวันตกทางเซลีน ดิออนก็สูญเสียสามีและพี่ชายไปเกือบพร้อมกัน