d-nee

อ้อมกอดแม่ สัมผัสรัก สร้างพลังการเรียนรู้

นางศิริสุภา อาจสัญจร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอคอนซูเมอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ D-nee (คนที่ 4 จากขวา)ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุชจังหวัดนครสวรรค์