cute

สุดน่ารัก ! เคนซิงตันปล่อยพระรูปเจ้าหญิง Charlotte ฝีมือทรงฉายพระรูปจากเจ้าหญิง kate

 
วินาทีนี้ภาพของเจ้าหญิง Charlotte คงประทับอยู่ในใจคนทั่วโลกไปแล้วใช่ไหมคะ ! หลังจากพระราชวังเคนซิงตันปล่อยพระรูปความน่…