age

เช็คตัวเลขก่อนเข้านอน งานวิจัยบอกเลยอายุเท่านี้ นอนได้เท่าไหน !

เคยได้ยินแต่ว่าคนเราควรนอนวันละ 6-8 ชั่วโมง แต่รู้บ้างไหมว่าช่วงอายุที่ต่างกันจำนวนชั่วโมงการนอนที่ร่างกายต้องการก็ต่างกันออกไปด้วย แต่ล่าสุดได้มีคำแนะนำใหม่จาก Loyola University Chicago Stritch School of Medicine