๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

สวีเดนจัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งสวีเดน เสด็จร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินท…

ประมวลภาพริ้วขบวน อัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินร่…