โรคอันตราย

5 โรคสุดอันตรายที่มากับฤดูร้อน !

หน้าร้อนไม่ได้มาแค่ลมร้อนเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงโรคมากมายที่ตามมาที่เราไม่ได้ทันระวังตัว ทั้งเชื้อโรค แบคทีเรียที่ก่อตัวจากความร้อน โดยส่วนมากจะมากับอาหารการกินและเครื่องดื่ม ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษค่ะ กับ 5 โรคฤดูร้อนสุดอันตราย !