โครงการหลวง

ใต้ร่มเงา “โครงการหลวง”

 
หากจะกล่าวถึงโครงการหลวง “ดิฉัน” เชื่อว่าหลายท่านคงจะทราบดีว่าโครงการนี้ เป็นโครงการส่วนพระองค์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม…

โครงการหลวง ดอยอ่างขาง จุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชนเผ่าปะหล่องที่ ‘พ่อหลวง’ พระราชทานให้

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้ชาวปะหล่องเกือบ 300 ชีวิต บนยอดดอยสูง ยังอยู่ในความทรงจำมิรู้ลืมของพ่อเฒ่านาโม หมั่นเฮิง อดีตผู้ใหญ่บ้านปะหล่องมิรู้ลืม