แสงแดด

เหตุที่ต้องรับแสง

ดวงสุริยามีความสำคัญลึกซึ้งไปถึงเรื่องจิตวิญญาณ ดังนั้นการบูชาเคมีกายด้วยการออกไปรับแสงแดด ย่อมเป็นสิ่งดีที่อายุรวัฒน์จะขอแยกออก…