เดินเท้าเปล่า

สลัดรองเท้าทิ้ง รับธรรมชาติเข้าร่างกายกัน !

ชีวิตคนเมืองได้เดินเท้าเปล่าสัมผัสพื้นดินกันบ้างรึเปล่า การเดินเท้าเปล่าไม่ได้หมายความว่าให้เดินเท้าเปล่าบนคอนกรีตบนพื้นถนน พื้นกระเบื้อง แต่เป็นการเดินเท้าเปล่าบนพื้นดิน พื้นทราย บนหญ้า บนสิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อที่จะให้พลังงานไหลเข้าร่างกาย