หัวล้าน

หัวล้านแล้วไง ! มันเท่ระเบิดได้เหมือนกันนะเธอ

หัวล้านมันไม่ใช่อุปสรรคเลยคุณ ! ทางออกดี ๆ มีรอคุณอยู่ทางนี้