หลานสาว

เจ้าชายชาร์ลส์ทรงปลื้ม เด็กที่ไหนจะสวยเท่าหลานปู่ !

เจ้าชายชาร์ลส์ตื่นเต้นกับพระราชนัดดาองค์ใหม่พร้อมตรัสชมว่า …