หลงตัวเอง

เช็คลิสต์ 8 ข้อ ใช่คุณหรือเปล่าที่เป็นพวกหลงตัวเอง !

Dr. Leon F. Seltzer แจกลิสต์ 8 ข้อ ให้สาว ๆ ได้เช็คตัวเองดูว่า คุณใช่คนหลงตัวเองหรือเปล่า ? เพราะถ้าใช่คุณจะได้ปรับตัวกลับมาเป็นคนน่ารัก ๆ เหมือนเดิม