หน้าฝน

เป็นหวัด..ยูคาลิปตัสช่วยได้

พอเข้าหน้าฝน หลายคนก็เริ่มแพ้อากาศจามฟุ้ดฟิ้ดกันทั้งงงงวัน แต่เราสามารถบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ง่ายๆ เพียงแค่ดมกลิ่นเท่านั้น กลิ่น…