สีน้ำ

นิทรรศการ ‘รอยสีริมทาง’

คนปลื้มงานสีน้ำไม่ควรพลาดนิทรรศการ ‘รอยสีริมทาง’ ของ พรพรรณ ศรีธนาบุตร