สิงโต

ย้ายสิงโต

จากข่าวสะเทือนใจปีที่ผ่านมาที่สิงโต Cecil ถูกหมอฟันจากมินนิโซต้า Walter Palmer ล่าจนตาย เชื่อว่าหลายคนไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้