สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง

พระบรมฉายาลักษณ์ควีนเอลิซาเบธที่สอง และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ในวาระสิ้นสุดปีเฉลิมฉลองครบ 90 พรรษา

สำนักพระราชวังอังกฤษเผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ซึ่งฉายคู่กับ สมเด็จเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชา…