สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง

ภาพรถไฟส่วนพระองค์ของราชวงศ์อังกฤษที่ใช้เสด็จพระราชดำเนิน ทั้งในปัจจุบันและอดีต

สำหรับราชวงศ์อังกฤษแล้ว การเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วย ‘รถไฟ’ ยังคงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เป็นทางเลือกของเหล่าบรรดาสมาช…

พระบรมฉายาลักษณ์ควีนเอลิซาเบธที่สอง และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ในวาระสิ้นสุดปีเฉลิมฉลองครบ 90 พรรษา

สำนักพระราชวังอังกฤษเผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ซึ่งฉายคู่กับ สมเด็จเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชา…