ลูกแฝด

มหัศจรรย์แห่งชีวิต คุณแม่ลูกแฝด 5 ในครรภ์เดียว !

มาพบเรื่องราวสุดมหัศจรรย์เมื่อคุณแม่ที่ตั้งใจจะมีเพียงลูกชายแต่กลับได้ลูกแฝดมาถึง 5 คนในคราวเดียว !