ลดน้ำหนัก

ควบคุมน้ำหนัก ตามวัย 20 – 30 – 40

การดูแลควบคุมน้ำหนักมันมีหลายแบบ แต่อายุก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะใช้พิจารณาเลือกวิธีลดน้ำหนักด้วย เพราะร่างกายของคนในแต่ละช่วงอายุ …