ฤดูฝน

5 วิธี ป้องกันอันตรายจาก ไฟฟ้าหน้าฝนสำหรับสาวๆ

บรรยากาศฝนตกอาจดูโรแมนติก แต่หากต้องไปเปียกปอนกลางสายฝนก็คงจะไม่สนุกหรอก  และยังต้องมีข้อควรระวังในหน้าฝนอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก…