รู้ไว้ใชว่า

6 สิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

ใกล้เวลาที่หลายบริษัทและหลายท่านต้องเตรียมพลีเลือดและร่างกายเล็กๆน้อยๆให้กับกระบวนการตรวจสุขภาพที่ครบกำหนดเข้ามา ซึ่งการตรวจสุขภ…