มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชื่นชมศิลปกรรมชิ้นเอกอันทรงคุณค่า ณ “ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่๗”

สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจัดงาน “ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๗” ให้ประชาชนได…

ความภูมิใจของไทย! มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ผลิต “คาเวียร์” ได้เป็นครั้งแรก

ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมาก เมื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารโปรตีน และสร…