พี่อ้อย

อยากได้รักดี ๆ แล้วเรา” ดี “แค่ไหน

เรารู้ว่ามันเจ็บแค่ไหน แล้วเราจะไปทำกับคนอื่นทำไม