พระราชวัง

มกุฎราชกุมารีวิคทอเรีย แห่งสวีเดน จะมีพระประสูติกาลครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคมนี้

มกุฎราชกุมารีวิคทอเรีย แห่งสวีเดน จะมีพระประสูติกาลครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคมนี้ และตลอดมาก็ไม่ทรงเปิดเผยว่าจะเป็นพระโอรสหรือพระธิดา