พระราชพิธี

พระราชพิธีสำคัญ และความหมายตราสัญลักษณ์ต่างๆ ของ “ในหลวง”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห…