พระฉายาลักษณ์

เบื้องหลังพระฉายาลักษณ์อันงดงามของ “เจ้าหญิง” ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

นิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่างภาพที่ได้รับพระกรุณาธิคุณให้เป็นผู้ฉายพระฉายาลักษณ์ทั้งหมด