ป้องกัน

สังเกตอย่างไรว่า “ยาเสื่อมคุณภาพ”

เป็นธรรมดาของทุกคนค่ะ เมื่อเราได้รับยาจากโรงพยาบาลหรือร้านขายยาก็มักจะเข้าใจว่ายาดังกล่าว สามารถใช้ได้ตราบเท่าที่ยังไม่หมดอายุ …