ประชุม

เตือนสาวออฟฟิศ ! เพราะวันหนึ่งเหตุการณ์นี้อาจมาถึงคุณ

เมื่อมีคำสั่งให้มาแต่กลับไม่ให้ความสำคัญ บ้างนั่งคุย บ้างเล่นโทรศัพท์ แต่ที่ร้ายแรงจนทำให้นายเหวี่ยงคือ ..