บีย่อนเซ่

ป๊าดดดด !! รองเท้าขุ่นแม่บีย่อนเซ่ราคาเกือบ 11 ล้าน

รองเท้าอะไร ราคาตั้ง 11 ล้านบาทที่ขุ่นแม่จะใส่โชว์ใน MV เพลงเร็ว ๆ นี้