ที่ทำงาน

จำกัดความเจ้าชู้ในที่ทำงานซะ!! เพราะนี่คือภัยร้ายที่อาจทำให้คุณถูกเพ่งเล็งได้โดยที่ไม่รู้ตัว

เรื่องของความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ถ้าเป็นเรื่องที่องค์กรไม่คิดมากก็นับเป็นโชคดีของคุณ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ส่งผ…