ติช่า กันติชา ชุมมะ

4 สาวไทยที่พิสูจน์ว่า “ไม่ว่าจะผิวสีไหนก็ชนะ”

แค่ขาวก็ชนะ ไม่จริงหรอกมั้งคะ