ซูซิ

ซูซิบาร์สุดแนว ! ที่เอาใจสาวกคอเบียร์สุด ๆ

สาวกอาหารญีุ่่ปุ่นไม่ควรพลาดกับ ซูซิบาร์ สถานที่นั่งชิลจิบเบียร์เย็น ๆ พร้อมเมนูเด็ดอย่างหลากหลาย