ชรา

หาคำตอบ ! ออกกำลังกายป้องกัน ความแก่ ได้จริงหรือ

จริงหรือเปล่า ? ที่เขาว่ากันว่า คนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นจะดูไม่ค่อยแก่เหมือนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกัน