งานแสดงศิลปะ

เก็บไม้ใช้ Found-Wood Working Project Exhibition

TCDC ชวน 20 นักสร้างสรรค์ชั้นนำของไทย ที่มีทั้ง ศิลปินงานไม้ นักออกแบบสิ่งทอ นักวาดภาพประกอบ ฯลฯ เข้าร่วมเวิร์คช็อป