ความสุข

ยิ้มเปลี่ยนชีวิต ^_^

การยิ้มให้กับตัวเองในช่วงที่เจอปัญหานั้น (ไม่ใช่ยิ้มเพราะเครียดจนเป็นบ้า เสียสติ) นั้น ช่วยให้ชีวิตเราไม่จ่มจ่อมอยู่กับปัญหา เพร…