ของขวัญปีใหม่ 2016

นายกฯตู่แต่งเพลง “เพราะเธอคือประเทศไทย” เป็นของขวัญปีใหม่ 2559

เพลงปีใหม่ที่นายกฯ ตู่ แต่งเองเป็นของขวัญปีใหม่ปีนี้ค่ะ