กรุงเทพฯ

คู่รักนักศิลปะ แห่ง BANGKOK CITY CITY GALLERY

การที่เราจะทำอะไรออกมาได้ดีสักอย่าง หัวใจหลักคือเราต้องรักในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ เหมือนกับคู่รักคู่นี้ ลูกตาล – ศุภมาศ พะหุโล และ อ๊อป-อรรคพล สุทัศน์ ณ อยุธยา ที่มีความรัก ชอบและ
สนใจในงานศิลปะ พวกเขารู้จักกันมาเป็น 10 ปี มีความฝันที่อยากจะทำแกลเลอรี่แล้วก็ลงมือร่วมกันทำจนมันเป็นจริงขึ้นมา