รวมภาพหาชมยาก ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’ บนปกนิตยสาร “ดิฉัน” กว่า 20 ปี

ดิฉัน / STORY / รวมภาพหาชมยาก ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’ บนปกนิตยสาร “ดิฉัน” กว่า 20 ปี

ร่วมน้อมรำลึกและไว้อาลัยแด่การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิตยสาร “ดิฉัน” ขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เคยปรากฎอยู่บนปกนิตยสาร “ดิฉัน” ประจำเดือนธันวาคมในแต่ละปีนับตั้งแต่อดีต ในการนี้ นิตยสาร “ดิฉัน” จึงขอรวบรวมภาพหน้าปกอันทรงคุณค่ากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกท่านได้ชื่นชมร่วมกัน ณ บัดนี้

 

475

ภาพปก: ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ปีที่ 20 ฉบับที่ 475 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2539

 

499

ภาพปก: ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ปีที่ 21 ฉบับที่ 499 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2540

 

523

ปีที่ 21 ฉบับที่ 523 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2541

 

547

ภาพพระราชทาน ปีที่ 23 ฉบับที่ 547 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2542

 

571

ปีที่ 24 ฉบับที่ 571 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2543

 

595

ภาพปก: ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ปีที่ 24 ฉบับที่ 595 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2544

 

619

ปีที่ 25 ฉบับที่ 619 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2545

 

643

ปีที่ 26 ฉบับที่ 643 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2546

 

667.1

ภาพปก: ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ปีที่ 27 ฉบับที่ 667 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2547

 

691

ภาพปก: ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ปีที่ 28 ฉบับที่ 691 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2548

 

703

ภาพปก: ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ปีที่ 29 ฉบับที่ 703 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2549

 

715

ภาพปก: เริงศักดิ์ บุณยวาญิชย์กุล ปีที่ 29 ฉบับที่ 715 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2549

 

739

ปีที่ 30 ฉบับที่ 739 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2550

 

763-1

ปีที่ 31 ฉบับที่ 763 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2551

 

787-1

ปีที่ 32 ฉบับที่ 787 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2552

 

cover 766

ภาพปก: อาจารย์อภิชัย การิกาญจน์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 811 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2553

 

835-1

ปีที่ 34 ฉบับที่ 835 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2554

 

859-1

ภาพปก: อาจารย์ทวีพงษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 859 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555

 

883

ปีที่ 36 ฉบับที่ 883 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2556

 

907-1

ภาพปก: ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ปีที่ 37 ฉบับที่ 907 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2557

 

926-1

ภาพปก: ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 926 ประจำเดือนธันวาคม 2558

 

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
และแสดงความไว้อาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพเจ้าในนามกองบรรณาธิการนิตยสาร “ดิฉัน”