เป็นบุญตา ! “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” สุดยอดของความวิจิตรที่หาชมได้ยาก

ดิฉัน / STORY / เป็นบุญตา ! “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” สุดยอดของความวิจิตรที่หาชมได้ยาก

หากจะพูดว่า “เป็นบุญตา” คงจะไม่เป็นการเกินไปนัก กับความวิจิตรงดงามของงานศิลปกรรมชิ้นเอก ที่หาโอกาสได้ยากยิ่งที่ประชาชนทั่วไปจะได้ชมความสวยงามที่ประณีตและถือเป็นงานศิลป์ของแผ่นดินเช่นนี้

“เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” อันมีความหมายว่า “เรือนยอดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่” ถือเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกในงาน “ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๗” ที่จัดขึ้น ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ use

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์หลังนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เป็นเรือนโถงมียอดทรงปราสาท ๙ ยอด ซึ่งมีจำนวนยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุอันประกอบด้วยโลหะผสม และหินอ่อน มีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมในส่วนต่างๆ ทั้งเรือนยอด โดยทั้งหลังเป็นโลหะหล่อจากต้นแบบที่เป็นผลงานไม้แกะสลักของช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ ถือเป็นอาคารโลหะทั้งหลัง และเป็นหลังแรกของประเทศไทย มีขนาดความกว้าง ๑๔.๑๓๔ เมตร ความยาว ๒๘.๕๓๔ เมตร และความสูง (จากฐานถึงปลายยอด) ๒๔.๘๐ เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้วเสร็จในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ รวมเวลาสร้าง ๘๔๗ วัน

หน้าบันของเรือนยอดนี้ มีทั้งสิ้น ๘ หน้าบัน ได้อัญเชิญรูปอักษรพระปรมาภิไธย รูปอักษรพระนามาภิไธย และรูปอักษรพระนาม ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรูปอักษรพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประดิษฐานอยู่ ณ เพดานกลางของเรือนยอด

ดิฉัน” จึงขอร่วมเชิญชวนคนไทย มาชื่นชมผลงานความวิจิตรตระการตาของช่างฝีมือไทย โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เวลาเปิดเข้าชม ๑๐.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา ๑๖.๐๐ น.) ปิดทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และวันรัฐธรรมนูญ

บัตรราคา ๑๕๐ บาท สำหรับประชาชนทั่วไป และ ๗๕ บาท สำหรับนักเรียนนักศึกษา (แสดงบัตรประจำตัว) ผู้เข้าชมกรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีกรุณาใส่กระโปรงหรือผ้าซิ่น ห้ามใส่เสื้อไม่มีแขน สอบถามรายละเอียดที่ โทร. ๐๒-๒๘๓-๙๔๑๑, ๐๒-๒๘๓-๙๑๘๕ หรือที่ www.artsofthekingdom.com