หาชมยาก ! ภาพของที่ระลึกพระราชทานในวันราชาภิเษกสมรส

ดิฉัน / STORY / หาชมยาก ! ภาพของที่ระลึกพระราชทานในวันราชาภิเษกสมรส

123

ย้อนไปเมื่อ ๖๖ ปีที่แล้ว ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปีติกันโดยทั่ว ด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ณ วังสระปทุม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็น “สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์”

999 001

ภาพทะเบียนราชาภิเษกสมรส

 

13081872_1295901460426040_486918863_n

ภาพ หีบบุหรี่ประดับอักษรพระปรมาภิไธย ภอ อักษรพระนามาภิไธย สก และเครื่องหมายพระบรมราชจักรีวงศ์

 

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหีบบุหรี่ถมเงิน ประดับอักษรพระปรมาภิไธย ภอ อักษรพระนามาภิไธย สก และเครื่องหมายพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนเนื่องในวันอันเป็นมหามงคลของแผ่นดินครั้งนั้น

๖๖ ปีที่ผ่านมาทรงเป็นคู่พระบารมีและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

ขอบคุณภาพจากหนังสือ พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา