หาชมได้ยาก! พระบรมฉายาลักษณ์ควีนเอลิซาเบธในวาระครบรอบ 90 พรรษา

ดิฉัน / STORY / หาชมได้ยาก! พระบรมฉายาลักษณ์ควีนเอลิซาเบธในวาระครบรอบ 90 พรรษา

ในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ทางเฟซบุ๊ก The British Monarchy ได้เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์อย่างเป็นทางการที่ถ่ายโดยช่างภาพ Annie Leibovitz ณ พระราชวัง Windsor

ควีนเอลิซาเบธ

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ฉายร่วมกับพระราชปนัดดาทั้ง 7 ณ ห้อง Green Drawing Room พระนามของพระราชปนัดดา : Mia Tindall (ทรงถือพระกระเป๋าของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2) พระชันษา 2 ปี ธิดาของ Zara และ Mike Tindall; James, Viscount Severn (8 ปี) และ Lady Louis (12 ปี) โอรสและธิดาของ The Earl and Countess แห่ง Wessex ; Savannah (5 ปี) และ Isla Phillips (3 ปี) พระธิดาของพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 Peter Phillips และ Autumn, เจ้าชาย George (2 ปี) และพระราชปนัดดาที่เด็กที่สุด เจ้าหญิง Charlotte (11 เดือน) พระโอรสและพระธิดาของเจ้าชาย William และเจ้าหญิง Kate

ควีนเอลิซาเบธ

สมเด็จพระราชีนีนาถประทับยืนบนขั้นบันไดของ The East Terrace ในสวน East Garden พร้อมทั้งสุนัขทรงเลี้ยง Willow, Vulcan, Candy และ Holly

ควีนเอลิซาเบธ

สมเด็จพระราชินีนาถและพระราชกุมารีฉายร่วมกันภายในห้อง White Drawing Room ณ พระราชวัง Windsor

ควีนเอลิซาเบธ

นอกจากนี้ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ ที่ฉายร่วมกับเจ้าฟ้าชาย Charles เจ้าชาย William และเจ้าชาย George ซึ่งเป็นการฉายร่วมกันของราชวงศ์อังกฤษรวม 4 ลำดับ และจะเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นี้ไปจัดทำแสตมป์ที่ระลึกด้วย

ที่มา: The British Monarchy