เบื้องหลังพระฉายาลักษณ์อันงดงามของ “เจ้าหญิง” ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

ดิฉัน / STORY / เบื้องหลังพระฉายาลักษณ์อันงดงามของ “เจ้าหญิง” ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

พระฉายาลักษณ์

หนังสือ “ปิยราชกุมารี” ที่รวบรวมพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในช่วงพระชนมายุต่างๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒-๒๕๕๘ เป็นผลงานของ นิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่างภาพที่ได้รับพระกรุณาธิคุณให้เป็นผู้ฉายพระฉายาลักษณ์ทั้งหมด

คุณนิติกรเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานว่า

“ครั้งแรกที่ผมมีโอกาสฉายพระฉายาลักษณ์อย่างเป็นทางการก็คือในปี ๒๕๓๒ ซึ่งเวลานั้นได้วางคอนเส็พท์ไว้เป็นการถ่ายฉลองพระองค์ในชุดไทย โดยใช้สถานที่คือที่เรือนต้น สวนจิตรลดา…”

นิติกร กรัยวิเชียร

 นิติกร กรัยวิเชียร

๑๗ ปีที่มีโอกาสได้ฉายพระฉายาลักษณ์นั้นคุณนิติกรรู้สึกประทับใจในพระเมตตาทุกครั้ง 

“ถึงแม้พระองค์ท่านจะทรงเป็นเจ้านายที่สูงศักดิ์ แต่ก็ไม่เคยทรงทำให้ผมรู้สึกมีความยากลำบากในการถ่ายเลย ถึงเวลาพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่จุดนั้นๆ ให้ฉายพระรูป ซึ่งอาจมีการกราบบังคมทูลในเรื่องวิธีการทรงยืน หรือประทับ  หรือพระอิริยาบถที่ต้องการเท่านั้นเอง ใช้เวลาน้อยมาก พระองค์ท่านไม่ทรงจู้จี้ประการใด ทรงเรียบง่ายมาก เพราะทรงมีพระเมตตาและทรงให้ความร่วมมืออย่างดี ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับพระราชทานโอกาสให้ฉายพระฉายาลักษณ์จนถึงทุกวันนี้ ไม่เคยมีครั้งไหนที่ไม่ตื่นเต้น และไม่มีครั้งไหนที่ไม่รู้สึกอิ่มเอิบใจ เพราะว่าทุกครั้งก็ยังรู้สึกถึงความพิเศษ และเกียรติยศที่ได้รับไม่เคยเสื่อมคลาย

…ที่สำคัญมากอีกอย่างคือเบื้องหลังที่ไม่มีใครเห็นในขณะฉายพระรูป เพราะคนส่วนใหญ่จะทราบว่าผมเป็นคนฉายพระรูป แต่จริงๆแล้วต้องให้เครดิตกับข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดซึ่งอยู่ ณ ที่นั้น และคอยเป็นผู้ดูแลเรื่องของฉลองพระองค์และเรื่องของพระเกศาให้เรียบร้อยด้วย

…ขณะฉายพระรูป ท่านเหล่านี้ก็จะคอยช่วยเชียร์ เป็นกำลังใจให้ซึ่งช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลาย องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญและมีผลเป็นอย่างยิ่งกับพระพักตร์ที่ออกมาในภาพ และช่วยให้พระฉายาลักษณ์ออกมางามและยังเป็นพระฉายาลักษณ์ที่ช่วยให้ปวงชนชาวไทยอิ่มเอิบใจทุกครั้งที่ได้ชม”

 

หนังสือ “ปิยราชกุมารี” มีจำหน่ายในราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท (หาซื้อได้ที่ร้านหนังสือ เอเชีย บุ๊คส์) รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย