สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จฯทอดพระเนตรสุริยุปราคา

ดิฉัน / STORY / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จฯทอดพระเนตรสุริยุปราคา

วันที่ 9 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ วังสุลต่าน เมืองเตอร์นาเต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีคณะผู้ตามเสด็จจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ประธานคณะกรรมการบริหาร สดร. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นำทีมติดตั้งกล้องโทรทรรศน์เพื่อถวายทอดพระเนตร

S__22159366 S__22159367

พระองค์ทรงนำกล้องส่วนพระองค์มาใช้บันทึกภาพในการทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้ด้วย

เมืองวันที่ 9 มีนาคม 2559 ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ เวลา 8.36นาฬิกา ขอบดวงจันทร์แตะขอบดวงอาทิตย์ และเวลา 9.53นาฬิกา ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มากสุด จนเคลื่อนออกประมาณเวลา 11.20นาฬิกา เป็นอันเสร็จสิ้นสุริยุปราคา สุริยุปราคาในครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2560

S__22159368

S__22159369