ย้ายสิงโต

ดิฉัน / STORY / ย้ายสิงโต

 

lion

จากข่าวสะเทือนใจปีที่ผ่านมาที่สิงโต Cecil ถูกหมอฟันจากมินนิโซต้า Walter Palmer ล่าจนตาย เชื่อว่าหลายคนไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้ หลายคนแชร์เฟซบุ๊คประณามการกระทำนี้ด้วย ปีนี้จึงมีข่าวที่ดีสำหรับสิงโตแอฟริกันว่าทางการจะย้ายพวกมันไปอยู่ในเขตที่ปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากเดิมทีสิงโตที่อยู่ที่กลางและตะวันตกของแอฟริกาถูกจัดลำดับชั้นเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ แต่หากย้ายไปอยู่ที่ทางใต้และตะวันออกกฎหมายไม่เหมือนกัน สิงโตจะเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทันที การย้ายครั้งนี้เพื่อให้กฎหมายคุ้มครองพวกมันได้มากขึ้น ในทางใต้ของแอฟริกา ที่นั่นจำนวนสิงโตที่ขยายประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากระหว่างปี ค.ศ. 2005-2013 ก็น่าจะเป็นบ้านใหม่ที่ปลอดภัยกว่า